Предности на светилките со лед

  •  Огромни енергетски заштедиHigh power ЛЕД светлосните извори во комбинација со високо ефикасно електрично напојување можат да овозможат заштеда на електричната енергија околу   60-80 проценти во однос на обичните живини и натриумови светилки.
Повеќе: Предности на светилките со лед